Staking 15 maart

Geachte ouders/verzorgers,

ongetwijfeld heeft u in de landelijke pers of anderszins al vernomen dat het primair onderwijs door vakbonden opgeroepen is om op vrijdag 15 maart 2019 opnieuw de gehele dag te gaan staken. Met de actie geven de vakbonden en medewerkers in het onderwijs nogmaals een signaal af aan de politiek dat er veel meer geld vrijgemaakt moet worden voor het onderwijs in Nederland. Met dat extra geld kunnen goede plannen opgesteld worden om daarmee het enorme tekort aan leerkrachten, dalende leerlingprestaties en het toenemen van de werkdruk” in het onderwijs tegen te gaan. Afgelopen weken hebben wij ook op De Raamdonk zelf ondervonden hoe lastig het is om de school te organiseren als er geen vervangers meer zijn. Door een beroep te doen op de extra inzet van collega’s en door groepen samen te voegen is het ons nog gelukt te voorkomen dat groepen naar huis moesten worden gestuurd. Groepen samenvoegen betekent veel onrust binnen de school en dus minder goed onderwijs. Daarbij neemt ook de werkdruk voor de leerkrachten die kinderen erbij krijgen toe. De rek begint er uit te raken.

Medewerkers van Dalton basisschool De Raamdonk hebben kenbaar gemaakt te zullen staken op 15 maart 2019. Op vrijdag 15 maart is onze school gesloten voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8 en zal er geen onderwijs gegeven worden. Wij beseffen ons terdege dat dat voor u vervelend kan zijn. Het in de toekomst regelmatig naar huis moeten sturen van groepen omdat er onvoldoende of geen leerkrachten zijn sluiten wij zeker niet uit.

Met vriendelijke groet, Michel van der Kraan