Ziek melden

We streven er naar om zo efficient mogelijk om te gaan met onderwijstijd. Van de ouders / verzorgers wordt daarom verwacht dat zij hun kind (eren) zo optimaal mogelijk van het onderwijs gebruik laten maken. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat een bezoek aan de tandarts , dokter, logopedist of  fysiotherapeut het liefst buiten de lesuren wordt gepland.
Wanneer uw kind wegens ziekte niet op school kan komen, vinden wij het prettig als u ons tussen 8.00-8.30u belt.

0486-729000

Als u uw kind niet afwezig heeft gemeld, dan neemt de school om 9.00 uur contact met u op om te informeren waar uw kind is. Wij doen dit om twee redenen:

  1. om te weten te komen waarom uw kind niet aanwezig is
  2. om te voorkomen dat u denkt dat uw kind op school is terwijl het daar niet aanwezig is

In alle gevallen wanneer u voor uw kind verlof van school wilt krijgen (dokter, bruiloft, begrafenis e.d.) dient u dit vooraf schriftelijk aan te vragen. Onder het kopje ‘verlof aanvragen’ leest u hoe u dat kunt doen.