Bieb op school weg door bezuiniging ???

De Bibliotheek op school.

Geschreven door Evy de Boer, één van onze vrijwilligers van de bieb op school.

Veel kleuters hebben bij aanvang van de basisschool een taal achterstand, 25% van de schoolverlaters van de basisschool hebben een taalachterstand van ongeveer 2 jaar. 14% van de 15 jarigen is laaggeletterd en in totaal telt Nederland 1,3 miljoen laaggeletterden. Deze cijfers heb ik op internet gevonden en ik schrik er van in deze tijd van zoveel mogelijkheden. Het bestrijden van problemen op het gebied van taal staat hoog op de politieke agenda. Maar noch de gemeente, noch de bibliotheek, noch de kinderopvang, noch de scholen kunnen dit probleem individueel oppakken.
Alleen samen kunnen we zorgen voor een ideale lees- en mediaomgeving: de Bibliotheek op school
Iedereen die mijn site bekijkt weet dat ik één van de vrijwilligers ben van de school bieb van Campus-Grave-West. Toen ik drie jaar geleden te horen kreeg via mijn dochter dat er vrijwilligers gevraagd waren voor de schoolbieb voor deze school hoefde ik geen twee keer na te denken.
Kinderen in Nederland lezen steeds minder en hebben steeds minder plezier in lezen. Onderzoek wijst uit dat kinderen die fysieke boeken om zich heen hebben, een grotere kans hebben om te gaan en te blijven lezen. Ook ouders hebben invloed op de schoolprestaties en het leesplezier van hun kinderen. Voor laagtaalvaardige ouders is het echter niet vanzelfsprekend dat ze hun kinderen thuis helpen met taal en lezen, iets wat ik heel logisch vind, soms worden op dit gebied de rollen omgedraaid en zie je vaker dat de kinderen hun ouders helpen met taal en lezen. Een mooie rolverandering, en het bewijs dat als we iets willen bereiken, we elkaar moeten helpen.
De Bibliotheek helpt op basisscholen en middelbare scholen om deze doelen te bereiken, samen met onderwijs en gemeente slaan we de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leerplezier op school en thuis.
De kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar zijn een van de belangrijkste doelgroepen van onze bibliotheek. Voor hen kunnen we namelijk het grootste verschil maken. Wie het plezier in lezen al vroeg ontdekt en genoeg ‘leeskilometers’ maakt, staat er beter voor. Onze schoolbieb heeft een groot assortiment, we hebben informatieve boeken, prentenboeken, kijk- en zoekboeken, stripverhalen, gedichtenbundels, dyslexie boeken, AVI-boeken, samen leesboeken, maar we doen ook mee aan Thema-weken, boeken besprekingen, Kinderboekenweek, Nationale voorlees wedstrijden … eigenlijk alles waar een grote Bibliotheek zich voor leent en voor zorgt.
We zijn een zeer gevarieerd samengestelde schoolbibliotheek.
De schoolbieb moet je zien als een opstap naar de openbare Bibliotheken, ze daar wegwijs in maken en de kinderen er vertrouwd mee laten worden.
Leesbevordering, leesplezier, taalontwikkeling, uitbreiding woordenschat, informatievaardigheden…
Maar waarom dit verhaal? Hoor ik je denken.
Wegens bezuinigingen bestaat de kans dat de schoolbieb, net als schoolzwemmen, tot het verleden gaat horen. Ik .. wij vrijwilligers, onze leerkrachten en vooral onze kinderen, wij kunnen het gewoon niet geloven dat de kans bestaat dat we weg bezuinigd worden.
5 november om 19.30 is er een Raadsvergadering op het gemeentehuis.
Steun ons door er bij te zijn, help ons voor komen dat de subsidie wordt ingetrokken door te reageren op dit bericht.
Onze kinderen zijn de Toekomst.