Kernwaarden PBS

 

Doel van PBS

School Wide Positive Behaviour Support (SWPBS) is een geïntegreerde, schoolbrede aanpak, gericht op het stimuleren van gewenst gedrag. Het doel van PBS is het creëren van een veilig en voorspelbaar onderwijsklimaat voor alle leerlingen, dat het leren bevordert. Met PBS maakt de school concreet wat we qua gedrag van kinderen verwachten in en om de school. Door dit concrete gedrag actief aan te leren en systematisch te bekrachtigen, lukt het leerlingen beter om zich aan regels te houden en gewenst gedrag te laten zien.

Er zijn zes basiselementen van PBS:

  1. Leerlingen weten welk gedrag van hen wordt verwacht.
  2. Goed gedrag wordt aangeleerd.
  3. Gewenst gedrag wordt bekrachtigd.
  4. Bij ongewenst gedrag volgt een duidelijke consequentie.
  5. School, ouders en (jeugd)zorg werken intensief samen.
  6. Beslissingen worden gemaakt op basis van geregistreerde gegevens.

Respect – Verantwoordelijkheid – Veiligheid

Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving. In een veilige leeromgeving kunnen leerlingen het beste uit zichzelf halen. Een veilige leeromgeving ontstaat doordat er heldere afspraken worden gemaakt waar iedereen zich aan houdt. We geven de leerlingen de ruimte om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Dit doen we te allen tijden met respect voor en naar elkaar.

De heldere afspraken en gedragsverwachtingen koppelen wij aan de drie kernwaarden respect-verantwoordelijkheid-veiligheid. In onderstaande gedragsmatrix is te zien wat wij van onze leerlingen verwachten in de algemene ruimtes. In elke klas hangt ook een groepsmatrix. In deze matrix staan de gedragsverwachtingen van de groep.