Ouders

Leerlingen presteren het beste als zij sámen met hun ouders en hun leerkracht(en) kunnen afstemmen over hun behoeften. Leerkracht(en), ouders en kind kunnen een GOUDEN DRIEHOEK vormen. Dit gaat niet vanzelf en vraagt om een goede afstemming tussen de drie partijen. Leerlingen zijn in deze opzet het onderwerp, en niet langer het lijdend voorwerp. Een goede afstemming tussen ouders en leerkrachten draagt bij aan een schoolcultuur, waarin leerkrachten en ouders zij aan zij staan in het belang van de leerlingen. Dit bevordert zowel het werkplezier van leerkrachten, de prestaties van de leerlingen, als het vertrouwen van ouders in de school.