Kennismaken & aanmeldprocedure

 

Kennismaken

Wanneer u geïnteresseerd bent in onze school, neem dan contact op met de directeur Michel van der Kraan. Dit kan telefonisch of per e-mail. We maken dan een afspraak. Tijdens de kennismaking, die ongeveer 45 minuten duurt, informeren wij u over de achtergronden van ons onderwijs en ziet u onze school in bedrijf.

Mail: dir.deraamdonk@optimusonderwijs.nl
Telefoon: 0486-729000

Aanmelden

Het aanmeldformulier is via school te verkrijgen. Wanneer u een mail stuurt met uw gegevens, sturen wij u een aanmeldformulier toe. 

We stellen het zeer op prijs, wanneer u uw kind tijdig aanmeldt; bij voorkeur rond de derde verjaardag. Dan kunnen we in onze organisatie rekening houden met de verdeling van de groepen en het aanstellen van voldoende leerkrachten. Na het afgeven/sturen van uw aanmeldformulier ontvangt u een bevestiging van ontvangst met nadere informatie.

Inschrijven

Op het moment dat u uw kind heeft aangemeld, krijgt u informatie over het vervolg. Ongeveer 6 weken voor uw kind 4 jaar wordt, nemen wij contact met u op voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht(en). Met de leerkracht spreekt u verdere data af voor de wenmomenten.

Intakegesprek

Het intakegesprek vindt plaats voordat uw kind op school komt. In dit gesprek bespreekt de onderbouwcoördinator, directeur of Ib’er de ontwikkeling van uw kind met u. In het belang van de ontwikkeling van uw kind, stellen wij het zeer op prijs dat u ons toestemming verleent om informatie in te winnen bij kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorgaande school. Door het uitwisselen van deze informatie kan de leerkracht goed inspelen op de ontwikkelingsbehoeften van uw kind.

Wennen voor de start

Na inschrijving op De Raamdonk mag uw kind een paar keer komen wennen. Samen met de leerkracht spreekt u af wanneer dat zal gebeuren.