SchoolOndersteuningsProfiel (SOP)

 

In het schoolondersteuningsprofiel hebben wij als school vastgelegd hoe wij de ondersteuning van leerlingen invullen. In dit document staat wat onze basisondersteuning is en de extra ondersteuning die wij als school kunnen bieden met hulp van ons samenwerkingsverband Stromenland.

U vindt informatie over:

  • Ondersteuning door de school zelf: wat valt er onder de basisondersteuning.
  • Ondersteuning met hulp van het samenwerkingsverband: welke extra mogelijkheden zijn er voor begeleiding op de school. Bijvoorbeeld in de vorm van arrangementen.
  • Informatie aan de grenzen van onze mogelijkheden als wij niet kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling.