PBS

School Wide Positive Behavior Support (PBS) is een geïntegreerde, schoolbrede aanpak, gericht op het expliciet maken en stimuleren van gewenst gedrag bij leerlingen in het onderwijs. Het doel van PBS is het creëren van een veilig en voorspelbaar onderwijsklimaat voor alle kinderen, dat het leren bevordert. In alle groepen wordt gewerkt met preventieve gedragsinterventies op basis van eigen dataverzameling door teamleden.