Gezonde school

Gezonde leerlingen functioneren beter. Wij besteden daarom structureel aandacht aan de gezondheid van onze leerlingen. Op korte termijn gaan wij het vignet van de Gezonde School aanvragen. 

De Gezonde School-aanpak

Het doel van de Gezonde School-aanpak is een gezonde leefstijl in het DNA van de school te brengen. Dit lukt door met een stappenplan te werken aan een gezondheidsthema die wij als school zelf kiezen. Voorbeelden zijn: Voeding, Bewegen en sport, Mediawijsheid of Relaties en seksualiteit. Als school doen wij al veel aan dit soort thema's en door het vignet Gezonde School aan te vragen versterken wij wat goed gaat en zijn we ons bewust van wat er nog beter kan. Met de Gezonde School-aanpak zorgen wij voor een geheel. 

Vier pijlers van Gezonde School

Voor het door ons gekozen gezondheidsthema werken wij aan de vier pijlers van Gezonde School. Zo bereiken wij een maximaal effect. Per pijler kunnen wij een aantal dingen doen.

  • Educatie: Onze school besteedt in lessen structureel aandacht aan het gezondheidsthema. Daarbij proberen wij creatief te zijn en laten wij gezondheidsthema in verschillende vakken aan bod komen.

  • Schoolomgeving: Onze school past de fysieke en sociale omgeving aan om gezond gedrag te stimuleren. De inrichting van ons schoolplein is er op gericht dat onze leerlingen veel en vaak kunnen bewegen. 

  • Signaleren: Onze leerkrachten en andere medewerkers herkennen al vroeg gezondheids- of leefstijlproblemen onder hun leerlingen. Hierop reageren ze, bijvoorbeeld door het verwijzen naar passende hulp.

  • Beleid: Onze school legt maatregelen voor gezondheidsbevordering vast in het schoolbeleid. Zo blijft het onderwerp onder de aandacht van leerkrachten, kinderen en ouders.