Praktische zaken

 

Lestijden

Wij werken met het continurooster. Elke schooldag wordt er les gegeven op de Raamdonk van 8.30 uur tot en met 14.00 uur.

Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is, meldt dit dan voor 08:30 uur via Social

Ouderhulp 

De school maakt op verschillende manieren gebruik van de hand- en spandiensten van de ouders. Iedere groep heeft een groepsouder. Als de groepsleerkracht aangeeft dat zij/hij op een bepaald gebied hulp van ouders wil hebben, benadert de klassenouder andere ouders. Deze hulp bij activiteiten van ouders zijn onmisbaar voor de school. Zonder hulp zou een aantal activiteiten niet of in mindere mate uitgevoerd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de talentendagen, Koningsdag en het Graafs museum

Rookverbod

Onze school is een rookvrije school; er mag dus niet gerookt worden. Dit geldt direct voor, tijdens en direct na schooltijd, ook voor de speel- en looproutes rondom de school.

Tussendoortje

Rond 10.15 uur hebben de kinderen in alle groepen een pauze. Ze eten dan een stukje fruit of groente en drinken water. Kinderen die moeite hebben met het eten van fruit of groente mogen ook een boterham meenemen, geen zoete koeken.

Lunchen op school

De kinderen kunnen het drinken in de daarvoor bestemde bak plaatsen. Deze wordt door een klasgenoot in de koelkast geplaatst. Wilt u alle bekers en bakjes voorzien van naam. Onze voorkeur gaat uit naar drinken in een beker i.v.m. het beperken van het afval. Een pakje gaat weer mee terug in de tas om thuis weg te gooien. De kinderen eten aan tafel en kunnen wat kletsen met elkaar. De leerkracht leest regelmatig voor tijdens de pauze. We willen een gezellige, rustige sfeer creëren waar aandacht is voor het met elkaar samen eten. De leerkracht eet samen met de kinderen. De kinderen ruimen na afloop samen op en maken de klas schoon. Geeft u niet te veel mee. Eten wat na de daarvoor bestemde tijd niet op is, gaat mee naar huis, zodat u thuis kunt zien of er voldoende gegeten is. Neem, indien nodig, gerust contact op met de leerkracht om hier wat afstemming in te vinden.

Verjaardagen 

Wanneer het kind jarig is, zal er in alle groepen op verschillende manieren aandacht aan worden besteed. Uiteraard wordt er extra aandacht aan de jarige besteed en natuurlijk mag er door de jarige worden getrakteerd. Hierbij willen wij het volgende aantekenen:
• De traktatie moet een kleinigheid zijn en eetbaar (geen cadeautjes).
• Zo gezond mogelijk; er zijn genoeg gezonde, leuke traktaties te bedenken.
• De leerkracht krijgt hetzelfde als de kinderen.

Hoofdluis 

Hoofdluis is een zeer hardnekkig probleem op scholen. Iedereen kan ze krijgen. Luizen worden overgedragen via kleding en onderlinge contacten. Vooral na vakanties zien we dat er vaak hoofdluis voorkomt op school. Na elke vakantie controleren we daarom ook de kinderen in de klas. De controle wordt geregeld door de klassenouders. U krijgt bericht als bij uw kind hoofdluis en/of neten worden geconstateerd. We verwachten dat u de haren van uw kind dan adequaat behandelt. Wanneer u bij uw kind hoofdluis constateert, stelt u de school daarvan in kennis. Bij meerdere meldingen mailen we alle ouders van de groep om hun kind(eren) te controleren

Bewegingsonderwijs 

De kinderen van de groepen 1 t/m 8 krijgen bewegingsonderwijs in de gymzaal aan de Stadshouderslaan.
De kinderen van groep 1-2 gymen in hun ondergoed en op gymschoenen. De gymschoenen blijven op school. Zij gymen ook nog een keertje in het speellokaal binnen onze school.
De kinderen van groep 3 t/m 8 zijn tijdens de gymles gekleed in een sportbroekje en T-shirt of een turnpakje met gym-schoenen.