Tevredenheid leerlingen-ouders-team

 

De kwaliteit van ons onderwijs borgen we binnen Optimus door een goed kwaliteitszorgsysteem, een collectief kwaliteits-bewustzijn en een kwaliteitscultuur in alle lagen van onze organisatie. Een belangrijk onderdeel van ons kwaliteitszorgsysteem zijn de tevredenheidsvragenlijsten die iedere twee jaar door leerlingen van de groepen 5,6,7,8, de ouders en de medwerkers anoniem ingevuld worden. Als team zijn wij erg blij met de hoge mate van tevredenheid van onze doelgroepen.