Schoolgids

De schoolgids geeft aan ouders informatie over het functioneren van de school. Het geeft inzicht in de praktijk van de school, de doelen die worden nagestreefd en de activiteiten die daartoe worden ondernomen en de resultaten van de inspanningen.