Anti-pestprotocol

 

Wat verstaan wij onder pesten? 

Pesten is het gedrag waarbij één persoon herhaaldelijk en gedurende langere tijd door één of meer anderen behandeld wordt op een manier die leidt tot fysieke verwonding en/of psychische lijden. Pesten is een vorm van zinloos geweld. Cyberpesten is een bijzondere vorm van pesten; leerlingen worden via social media negatief behandeld. In ons anti-pestprotocol kunt u lezen hoe wij tegen pesten op onze school optreden.