Reactieprocedure en SWIS Suite

Reactieprocedure

Wanneer kinderen ongewenst gedrag laten zien, reageren al onze medewerkers volgens de reactieprocedure: 

Als een leerling door middel van de reactieprocedure het ongewenste gedrag niet weet om te buigen, volgt er een consequentie. Bij overschrijding maken we onderscheid tussen klein en groot probleemgedrag, zodat we allemaal dezelfde interventies en consequenties inzetten:

  • Klein probleemgedrag (bijvoorbeeld het verstoren van de les, fysiek contact):
    Een consequentie volgt als het leerlingen niet lukt om bij kleine vormen van ongewenst gedrag het om te buigen naar het gewenste gedrag. De reactieprocedure is dan niet helpend geweest.
  • Groot probleemgedrag (bijvoorbeeld fysieke agressie, vernieling):
    De leerkracht handelt dan direct om alle leerlingen in veiligheid te brengen. De reactieprocedure is dan niet van toepassing. De leerling krijgt een directe verwijzing voor een time-out bij de directie of een andere klas.

 

SWIS Suite

Data over gedrag vormt de motor van PBS. Met behulp van het dataprogramma SWIS Suite worden incidenten ingevoerd en geanalyseerd. Elke schoolmedewerker vult in SWIS Suite de incidenten in die hij of zij in en om de school signaleert. Zowel groot als klein probleemgedrag wordt geregistreerd.

De data worden maandelijks geanalyseerd door de PBS-stuurgroep. Dit om zicht te krijgen op gedragsvraagstukken in de school. Gezamenlijk wordt nagedacht over oplossingen aan de hand van de pijlers en bouwstenen van PBS.