Onderwijs met Dalton pijlers

Ons onderwijs is voor een groot deel gebaseerd op de visie van het Dalton onderwijs. Het heeft als fundament het vertrouwen in mensen en dus in elkaar. Ons vertrouwen is de basis waarop leerkrachten met kinderen, ouders en elkaar op een respectvolle wijze omgaan. Op dit fundament rusten vijf pijlers die samen de kernwaarden van het Daltononderwijs vormen. Onze leerlingen werken dagelijks aan hun persoonlijke ontwikkeling en aan het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Door deze manier van werken gaan de leeropbrengsten van onze leerlingen omhoog en ontwikkelen zij zich tot een mens met lef die een positieve bijdrage levert aan onze maatschappij nu en in de toekomst.

De persoonlijke ontwikkeling én de aandacht voor leeropbrengsten moeten hierbij in balans zijn. Wij streven continu naar deze balans, waarbij de aandacht voor elk kind centraal staat. We sluiten daarmee aan bij wat het kind nodig heeft, op persoonlijk vlak én op het gebied van leren.