Missie & Visie

 

Onze missie

Wij geven kinderen een fundamentele basis waarmee zij succesvol kunnen zijn in het vervolgonderwijs. Wij helpen hen op te groeien tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers. 

We hebben:

  • Geloof in de mogelijkheid van iedereen om succes te behalen. 
  • Respect voor onszelf, elkaar en de omgeving.
  • Eerlijkheid ten opzichte van jezelf en de ander.
  • Een hoge mate van vertrouwen in elkaar. 

Visie op leren

Op basisschool De Raamdonk zijn we van mening dat ieder kind kan leren! De relatie tussen de leerlingen, ouders en leerkrachten is hierbij cruciaal. Leren is kennis vergaren, maar ook werken aan sociaal- emotionele competenties en zich ontwikkelen tot volwaardige wereldburgers. Wij dagen onze leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen. We vinden het belangrijk dat leerlingen succeservaringen opdoen in hun leerproces. We kiezen er dan ook voor om, indien nodig, langer stil te staan bij specifieke leerdoelen. 

Visie op leren organiseren

Wij bieden onze leerlingen een veilige, ordelijke en voorspelbare omgeving. Onze schoolregels zijn eenduidig en de leerkrachten hanteren hetzelfde klassen-management, dezelfde regels en structuren. Daarnaast werken we gedurende het hele jaar aan een goede groepsvorming.

Onze leerkrachten zijn professionals en hanteren bewezen leerstrategieën. De instructieprincipes van EDI (expliciete directie instructie) worden bij het aanbieden van de basiskennis en basisvaardigheden toegepast. Onze leerkrachten maken eigen professionele overwegingen als het gaat om het onderwijzen van de lesstof.  Na het aanbieden van de basisstof, kan de leraar ervoor kiezen om verlengde instructies en/of compelxere opdrachten te geven waarbij een groter beroep wordt gedaan op de zelfstandigheid. De effecten van ons onderwijs evalueren wij door te observeren tijdens de lessen en door het analyseren van toetsen en schoolwerk.We stemmen ons didactisch handelen hierop af. ICT zetten wij in als hulpmiddel en niet als doel.  

Visie op professionaliteit

Vanuit onze gezamenlijke visie zijn we continue bezig met vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Kennis wordt opgebouwd - en onderbouwd- met op weten-schappelijk onderzoek gebaseerde literatuur. De kennis kan daarna worden ingeoefend en de teamleden coachen elkaar tijdens dit proces.  

Binnen ons team hebben diverse leerkrachten, zich geprofessionaliseerd tot expert binnen een bepaald (leer)gebied. Het team vertrouwt op de expertise van de expert-leerkrachten bij de begeleiding van de schoolontwikkeling op zijn/haar vakgebied. Gemaakte keuzes en afspraken worden door iedereen gedragen én toegepast.

Visie op veranderen en verankeren

De Raamdonk is een lerende organisatie, wij zullen ons onderwijs altijd willen blijven verbeteren. Kwaliteit van onderwijs staat bij ons hoog in het vaandel. Als we willen veranderen, hanteren we een onderzoeksmatige benadering:

We hebben vertrouwen in de professionaliteit van elkaar en nemen tijd voor veranderingen, passend binnen het jaarplan van de Raamdonk en het Koersplan van Optimus. na invoering van een verandering, moet de opbouwende, doorgaande lijn in onze school zichtbaar zijn en vervolgens geborgd worden. Dit proces bewaken we door middel van observaties, coaching, lesson study. Op deze manier worden de gekozen veranderingen door  al onze medewerkers gedragen en toegepast.