Koersplan Optimus & Schoolplan & Jaarplan & A3 Jaarplan

Het Koersplan Optimus wereldscholen is het resultaat van vele mooie ontmoetingen en gesprekken die plaats vonden binnen en buiten Optimus. Het Koersplan biedt focus, inspiratie en creatieve spanning om Wereldonderwijs aan te bieden nu en in de toekomst. Passend bij de behoeften van kinderen en de samenleving. 
 
Het schoolplan is ons beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzes we gemaakt hebben om van basisschool De Raamdonk een nog betere Optimus wereldschool te maken.
 
Het Jaarplan is de concrete vertaling van de uitgewerkte ambities die voor een periode van vierjaar uitgewerkt zijn in het schoolplan. 
 
Het A3 Jaarplan geeft de ambities in hoofdlijnen weer.
 
Het A3 Jaarverslag geeft de behaalde ambities op hoofdlijnen weer.
 
Hier kunt u het koersplan van Optimus / het schoolplan / het jaarplan / het A3 Jaarplan en het A3 jaarverslag downloaden door te klikken op de knop boven de afbeelding. Heeft u nog vragen of suggesties dan horen wij die graag!