Koersplan Optimus & Schoolplan & Jaarplan & Schoolgids

Het Koersplan Optimus wereldscholen is het resultaat van vele mooie ontmoetingen en gesprekken die plaats vonden binnen en buiten Optimus. Het Koersplan biedt focus, inspiratie en creatieve spanning om Wereldonderwijs aan te bieden nu en in de toekomst. Passend bij de behoeften van kinderen en de samenleving. 
 
Het schoolplan is ons beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzes we gemaakt hebben om van basisschool De Raamdonk een nog betere Optimus wereldschool te maken.
 
Het Jaarplan is de concrete vertaling van de uitgewerkte ambities die voor een periode van vierjaar uitgewerkt zijn in het schoolplan. 
 
De schoolgids geeft aan ouders informatie over het functioneren van de school. Het geeft inzicht in de praktijk van de school, de doelen die worden nagestreefd en de activiteiten die daartoe worden ondernomen en de resultaten van de inspanningen. 
 
Hier kunt u het koersplan van Optimus / het schoolplan / het jaarplan / de schoolgids en het jaarverslag downloaden door te klikken op de knop boven de afbeelding. Heeft u nog vragen of suggesties dan horen wij die graag!