Schoolbrede aanpak

 

Wat?

We hebben een gedragsmatrix ontwikkeld, waarin we het gewenste, goede gedrag geformuleerd hebben. Door als team duidelijk te zijn in de gewenste gedragsverwachtingen, helpen we alle leerlingen en alle volwassenen in de school. Elke volwassene bekrachtigt dit gewenste gedrag gedurende de schooldag/schoolweek. Dat geldt ook voor het ondersteunend personeel.

Doel?

Heldere gedragsverwachtingen die door iedereen worden nageleefd en bekrachtigd, ondersteunen de ontwikkeling van het gewenste gedrag in de school. Zo is voor iedereen duidelijk wat de verwachting is, maar ook wat we doen wanneer hier niet aan voldaan wordt. Wanneer iedereen meedoet, hebben we een effectief middel in handen om het gedrag van leerling op een heldere, systematische en vooral positieve manier te sturen.

Hoe?

In elke klas hangt de matrix van goed gedrag op basis van onze kernwaarden respect, verantwoordelijkheid en veiligheid. Elke week besteden we, volgens een jaarplanning, aandacht aan een van de gedragsverwachtingen. Soms omdat het even wat minder gaat, maar zeker ook als er geen probleem is. Dan kun je immers veel bekrachtigen. We doen het schoolbreed: IEDEREEN doet mee. Er is geen vrijblijvendheid! De leerkrachten zetten dit wekelijks op het rooster vanuit het idee: goed gedrag kun je leren. Net als taal en rekenen!

Schoolbreed?

We kiezen binnen de kernwaarden een gedragsverwachting waar we met zijn allen goed op letten. We visualiseren die schoolbrede verwachting in het gebouw, zodat kinderen, leerkrachten en ouders het kunnen zien. De gedragsmatrix van de algemene ruimtes hangt in elke ruimte goed zichtbaar zodat hier altijd naar verwezen kan worden.

Wanneer?

Wekelijks besteden de leerkrachten in het begin van de week aandacht aan de gedragsverwachting. Zij nodigen kinderen uit om mee te denken. De leerlingen kunnen bijdragen aan de goede sfeer op school, want die maken we samen. Vervolgens bekrachtigen de leerkrachten gedurende de week het gewenste verwachte gedrag door dit te belonen (muntjes, compliment, duim omhoog, enz).

Waarom?

Deze aanpak biedt een krachtig middel om preventief een schoolbrede aanpak in de school te verankeren die kinderen activeert om verantwoordelijkheid te nemen voor een positief school klimaat, waarbinnen je elkaar voortdurend sterker maakt. Door de gedragsverwachtingen te gebruiken, maken we het  gedrag dat we wensen nog preciezer. Dit is duidelijk voor ALLE kinderen. Hiervan profiteren ook de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook naar ouders toe kan er duidelijker gecommuniceerd worden welke gedragsverwachtingen de school heeft. Dit alles om een veilig klimaat te kunnen creëren.