Ouderraad (OR)

 

De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging en vertegenwoordigt in die hoedanigheid de ouders van de leerlingen van basisschool ‘De Raamdonk’ in de oudervereniging. Elke ouder met een kind op ‘De Raamdonk’ kan lid worden van de oudervereniging. De ouderraad organiseert in samenwerking met de leerkrachten door het schooljaar heen diverse activiteiten, onder andere rondom de thema’s kerst, Sinterklaas, carnaval, school-fotograaf en het schoolreisje.

De ouderraad is daarnaast actief in het genereren van extra inkomsten door bijvoorbeeld het organiseren van kledinginzameling. Om activiteiten voor de kinderen te kunnen organiseren, betalen de leden van de oudervereniging een contributie (ouderbijdrage). De hoogte hiervan wordt jaarlijks vastgesteld en bekend gemaakt in het jaarverslag van de ouderraad.

Ouders met mindere financiële draagkracht kunnen een beroep doen op ondersteuning in deze ouderbijdrage via Stichting Leergeld Land van Cuijk. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en ouders zijn dan ook van harte welkom. Via de schoolagenda is te zien wanneer deze vergaderingen plaatsvinden.

Voor meer informatie, suggesties of het aansluiten bij een vergadering, neemt u gerust contact op met de ouderraad.