Visie en missie

Waar onze school voor staat

Ons daltononderwijs heeft als fundament het vertrouwen in mensen en dus in elkaar. Ons vertrouwen is de basis waarop leerkrachten met kinderen, ouders en elkaar op een respectvolle wijze omgaan. Op dit fundament rusten vijf pijlers die samen de kernwaarden van het dalton onderwijs vormen. Onze leerlingen werken dagelijks aan hun persoonlijke ontwikkeling en aan het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Door deze manier van werken gaan de leeropbrengsten van onze leerlingen omhoog en ontwikkelen zij zich tot een mens met lef die een positieve bijdrage levert aan onze maatschappij nu en in de toekomst. De persoonlijke ontwikkeling én de aandacht voor leeropbrengsten moeten hierbij in balans zijn. Wij streven continu naar deze balans, waarbij de aandacht voor elk kind centraal staat. We sluiten daarmee aan bij wat het kind nodig heeft, op persoonlijk vlak én op het gebied van leren.

Onze missie: waarom wij hier zijn “Op dalton basisschool De Raamdonk helpen wij onze leerlingen hun talenten te ontwikkelen en zich te ontplooien, zodat ze vol zelfvertrouwen, enthousiasme en met lef een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving van nu en in de toekomst.”

Onze visie: dat bereiken wij door “ Wij willen dat onze leerlingen hun talenten ontwikkelen en zelfbewust worden, door hen vrijheid te geven, maar ook grenzen te stellen. We laten onze leerlingen zo veel mogelijk zelfstandig zaken ontdekken, zonder dat ze in deze ontdekkingstocht alleen staan. ‘Los laten waar het kan, aan de hand nemen waar het nodig is. “