Daltononderwijs

Afbeeldingsresultaat voor logo de raamdonk

Onze slogan is: Ontwikkeling van talent.
We geven elke leerling de kans om zijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Het gaat er daarbij niet om ‘de beste te zijn’ maar om het beste uit jezelf te halen. Het gaat daarbij om het ontwikkelen van talent in de basisvakken (taal, lezen, rekenen) en het ontdekken van talent in onderzoekende, creatieve of sportieve vakgebieden.
De slogan hoort bij het in 2012 nieuw ontwikkelde logo.

Leren vanuit eigen kracht –Wij geloven in ‘Vrijheid in gebondenheid’. We bieden ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid, maken afspraken met kinderen over hun doelen en stimuleren eigenaarschap over het leerproces. Hoe vond je het gaan, wat heb je bereikt, wat heb je voor hulp nodig en wat ga je doen? Door taken en opdrachten geven we sturing en bieden we kaders. Het is aan de leerlingen om te bepalen hoe zij de taak uitvoeren.

We scheppen een open en positief leerklimaat, waarin we gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het leren van kinderen.

De leerlingenraad praat met de directeur over wat er mogelijk beter kan op school. Wat wij willen bereiken is dat kinderen het maximale uit zichzelf halen en zich durven te presenteren vanuit positieve eigenwaarde. Naast aandacht voor basisvaardigheden richten we ons op talentontwikkeling, of dat nu op creatief vlak is of in sport.

De kernwaarden van Dalton zijn :Afbeeldingsresultaat voor dalton onderwijs

Samenwerking

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Effectiviteit

Zelfstandigheid

Reflectie