Team

Ons team bestaat uit :Afbeeldingsresultaat voor samenwerken in een team

Groep 1-2 A : Mirande van Hesteren & Nelleke Phoelich

Groep 1-2 B : Annelie Arts & Margon Jans

Groep 2-3 : Floor Pennings & Anja van Os

Groep 3 : Ester van Londen & Yolanda Kemperman

Groep 4 : Marian Kroes & Marita Veldt

Groep 5  :  Sandra de Vaan & Anja van OS

Groep 5-6 : Bianca Willems & Nienke van den Berk

Groep 6-7 : Erinn Niezing

Groep 7 : Patty Wannet

Groep 8 : Juliëtte Martin & Nienke van den Berk

Concierge : Ed Engberink

Annie Kansel zorgt dat onze school er altijd fris en schoon uitziet.

De Intern leerlingbegeleider (IB-er)

Crosan Leemans is de intern begeleider. Daarbij kan de leerkracht terecht met vragen over leerlingen. Zij organiseert de zorg op school door leerlingenbesprekingen en toetsbesprekingen te plannen. Zij bespreekt met de leerkrachten de zorgleerlingen en begeleidt de leerkracht hierbij. Zij bekijkt, samen met de leerkracht, welke leerlingen extra zorg nodig hebben. Zij beheert de orthotheek, waarin allerlei materialen staan die gebruikt worden om kinderen te helpen. Als er externe hulp voor een leerling ingeschakeld moet worden, wordt dit door haar geregeld.  Ouders met een specifieke zorgvraag over hun kind kunnen ook bij haar terecht.

Dalton coördinatoren :

Margon Jans, Marit Baken zijn de Daltoncoördinatoren van onze school.

Taalcoördinatoren

Yolanda Kemperman is de taalcoördinator binnen de school. Zij houdt zich bezig met de taalontwikkeling binnen de school en draagt zorg voor het uitvoeren van het taalbeleidsplan.

Rekencoördinatoren

Marita Veldt is de rekencoördinator binnen de school. Zij houdt zich bezig met de rekenontwikkeling binnen de school en draagt zorg voor het uitvoeren van het rekenbeleidsplan.

De ICT-ers

Nienke van den Berk en Floor Pennings zijn de ICT-ers van de school. Zij zorgen ervoor dat het netwerk en de chromebooks goed werken. Zij geven impulsen aan het gebruik van computers in het onderwijs.

Directeur

Michel van der Kraan .Hij houdt zich bezig met o.a. schoolorganisatie, onderwijsinhoud, coachen en begeleiden van leerkrachten, contacten met andere scholen in een directeurenoverleg, contacten met instanties, enz.