Team

 

Ons team bestaat uit :

Groep 1-2 A : Annelie Arts & Mirande van Hesteren

Groep 1-2 B : Nelleke Phoelich & Margon Jans

Groep 1-2 C : Floor PEnnings & Mirande van Hesteren & Britt van Rooij (LIO stagiaire)

Groep 3 : Yolanda Kemperman & Ester van Londen

Groep 4 : Anja van Os  & Nienke van den Berk

Groep 5  :  Marian Kroes & Marita Veldt

Groep 6 : Teun Sanders & Niek van Heuvelen

Groep 7a : Erinn Niezing

Groep 8a : Juliëtte Martin &  Marit Baken

Groep 8b : Patty Wannet & Koen de Waal (LIO stagiaire)

Concierge : Ed Engberink

Annie Kansel zorgt dat onze school er altijd fris en schoon uitziet.

Administratie : Corin van Hintum

Vrijwilligers Louis en Evy 

De Intern leerlingbegeleider (IB-er) Crosan Leemans is de intern begeleider. Daarbij kan de leerkracht terecht met vragen over leerlingen. Zij organiseert de zorg op school door leerlingenbesprekingen en toetsbesprekingen te plannen. Zij bespreekt met de leerkrachten de zorgleerlingen en begeleidt de leerkracht hierbij. Zij bekijkt, samen met de leerkracht, welke leerlingen extra zorg nodig hebben. Zij beheert de orthotheek, waarin allerlei materialen staan die gebruikt worden om kinderen te helpen. Als er externe hulp voor een leerling ingeschakeld moet worden, wordt dit door haar geregeld.  Ouders met een specifieke zorgvraag over hun kind kunnen ook bij haar terecht.

Dalton coördinatoren : Margon Jans, Marit Baken zijn de Daltoncoördinatoren van onze school.

Taalcoördinatoren Yolanda Kemperman is de taalcoördinator binnen de school. Zij houdt zich bezig met de taalontwikkeling binnen de school en draagt zorg voor het uitvoeren van het taalbeleidsplan.

Rekencoördinatoren Erinn Niezing is de rekencoördinator binnen de school. Zij houdt zich bezig met de rekenontwikkeling binnen de school en draagt zorg voor het uitvoeren van het rekenbeleidsplan.

De ICT-ers Nienke van den Berk en Teun Sanders zijn de ICT-ers van de school. Zij zorgen ervoor dat het netwerk en de chromebooks goed werken. Zij geven impulsen aan het gebruik van computers in het onderwijs.

Directeur Michel van der Kraan . Hij houdt zich bezig met o.a. schoolorganisatie, onderwijsinhoud, coachen en begeleiden van leerkrachten, contacten met andere scholen in een directeurenoverleg, contacten met instanties, enz.