Aanmelden

Aanmelden en instromen

Kennismaken

Wanneer u geïnteresseerd bent in onze school, neem dan contact op met de directeur, Michel van der Kraan, (telefonisch via 0486-729000 of per mail naar dir.deraamdonk@optimusonderwijs.nl).
We maken dan een afspraak.
Tijdens de kennismaking, die ongeveer 45 minuten duurt, informeren wij u over de achtergronden van ons Daltononderwijs en ziet u de school in bedrijf.

Aanmelden

Het aanmeldformulier is via school te verkrijgen. Wanneer u een mail stuurt met uw gegevens, sturen wij u een aanmeldformulier toe. U kunt ook even binnen lopen om een aanmeldformulier bij de conciërge op te halen. 

Mail: dir.deraamdonk@optimusonderwijs.nl

We stellen het zeer op prijs, wanneer u uw kind in elk geval tijdig aanmeldt voor het volgende schooljaar, wanneer uw kind 4 wordt (bij voorkeur rond de derde verjaardag). Dan kunnen we in onze organisatie rekening houden met de verdeling van de groepen.
Na het afgeven/sturen van uw aanmeldformulier ontvangt u een bevestiging van ontvangst met nadere informatie.

Inschrijven

Op het moment dat u uw kind heeft aangemeld, krijgt u informatie over het vervolg. Wij nemen ongeveer 6 weken voor uw kind 4 jaar wordt, contact met u op voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht(en).  Met de leerkracht spreekt u verdere data af voor de wenmomenten.

Intakegesprek

Het intakegesprek, waarin de directeur of Ib’er met u aan de hand van ons intakeformulier de ontwikkeling van uw kind bespreekt, vindt plaats voordat uw kind op school komt. In het belang van de ontwikkeling van uw kind, stellen wij het zeer op prijs dat u ons toestemming verleent om informatie in te winnen bij kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorgaande school.
Door het uitwisselen van deze informatie kan de leerkracht goed inspelen op de ontwikkelingsbehoeften van uw kind.

Wennen voor de start

Na inschrijving op De Raamdonk  mag uw kind een paar keer komen wennen. Samen met de leerkracht spreekt u af wanneer dat zal gebeuren.