Samenwerken

Stichting OPTIMUS Primair Onderwijs

logo_optimus

Dalton basisschool De Raamdonk maakt onderdeel uit van de stichting Optimus.

Optimus in hoofdlijnen :

OPTIMUS Primair Onderwijs is een ondernemende en eigentijdse stichting voor primair onderwijs met 31 scholen in de gemeenten Cuijk, Boxmeer, Grave, Landerd en Oss en daardoor een belangrijke regionale partner in opvoeding, onderwijs en opvang. Er werken ruim 550 medewerkers die onderwijs verzorgen voor circa 5000 leerlingen. De scholen van Optimus verschillen van elkaar qua omvang en schoolconcept. Sommige scholen liggen in wijken van grotere plaatsen en andere scholen zijn de enige school in een klein dorp. De omvang van de scholen varieert tussen de 50 en 520 leerlingen.

Het dagelijks bestuur en de algehele verantwoordelijkheid van Optimus is in handen van een tweehoofdig College van Bestuur. Naast het College van Bestuur kent Optimus een Raad van Toezicht, die verantwoordelijk is voor het interne toezicht. Iedere school heeft een eigen schoolleider, waarbij vier schoolleiders ieder leidinggeven aan twee of drie scholen. Het College van Bestuur en de scholen worden ondersteund door het bestuurskantoor. Op het bestuurskantoor zijn de afdelingen Onderwijs, Human Resources Management, Facilitaire zaken, Communicatie, Secretariaat en de overige Backoffice gehuisvest.

Optimus werkt met het oog op versterking van het regionaal onderwijs intensief samen met collega-besturen uit het primair onderwijs, waaronder Stichting Primair Onderwijs Peelraam (met scholen in Sint Anthonis, Mill en St. Hubert en Wanroij) en Stichting Invitare Openbaar Onderwijs (met scholen in Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill & St. Hubert en Nieuw Bergen).

Optimus heeft haar nieuwe koersplan voor 2016-2021 gepresenteerd. Het koersplan heeft de titel ’Wereldonderwijs!’ waarmee in een notendop de ontwikkelrichting wordt aangegeven voor de komende jaren. Om de school van de toekomst dichterbij te brengen en kinderen toe te rusten voor een wereld in verandering, gaan we met elkaar concreet maken waarin we geloven en de gewenste beweging op gang brengen. We willen ervoor zorgen dat kinderen en medewerkers het beste uit zichzelf halen, binnen hun mogelijkheden, met aandacht voor brede talentontwikkeling en in betekenisvolle verbinding met hun omgeving. De komende jaren draait het om ‘menselijke maat’, eigenaarschap, efficiënt organiseren, gezamenlijk leren en ontwikkelen, focus op het primaire proces en maatschappelijk partnerschap.

De contacten tussen u als ouders enerzijds en de organisatie anderzijds zullen vrijwel altijd verlopen via de medewerkers en/of de directeur van de school. Wanneer u contact wilt opnemen met OPTIMUS primair onderwijs, dan kan dat via onderstaande adresgegevens.

Postadres: Stoofweg 2, 5361 HZ Grave
Telefoon: 0485 – 318910
E-mail: info@optimusonderwijs.nl
Website www.optimusonderwijs.nl