Actueel

 

Staking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020

Beste ouders/ verzorgers,

De landelijke vakbonden hebben al het personeel in zowel het basis- als voortgezet onderwijs opgeroepen om op 30 en 31 januari te gaan staken. Het merendeel van het team van “De Raamdonk” wil hier gehoor aan geven. Wij vinden het belangrijk blijvend een signaal af te geven omdat we ons zorgen maken over de hoge werkdruk, het verder oplopende lerarentekort en de salariëring.

Eind oktober heeft het kabinet €459,5 miljoen geïnvesteerd voor de periode 2019-2021, waarvan €96,5 miljoen vooruitgeschoven werkdrukmiddelen. Maar daarmee kunnen we de structurele problemen rond werkdruk en salaris niet oplossen. Het kabinet lijkt dat probleem niet in te zien. Sterker nog: er hangt de sectoren PO en VO ook nog steeds een doelmatigheidskorting van €108 miljoen boven het hoofd.

Dit betekent dat op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari de school gesloten is voor alle leerlingen.

Wij hopen van harte dat u ons besluit ondersteunt, ondanks dat wij ons terdege beseffen dat u wellicht het nodige moet regelen ten aanzien van de opvang van uw kind(eren).

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van ons besluit, dan hoor ik dit graag.

Met vriendelijke groet, Michel van der Kraan Directeur basisschool “De Raamdonk”

GOED ONDERWIJS IK TEKEN ERVOOR! 
Steeds meer ouders in Nederland laten ook aan de politiek hun stem horen. Een duidelijk voorbeeld daarvan is Ouders van NU die de petitie gestart zijn: GOED ONDERWIJS: IK TEKEN ERVOOR!

Met de petitie roept Ouders van Nu het huidige en volgende kabinet op om snel en structureel te investeren in het onderwijs om 3 redenen:

  1. In 2020 hebben 55.000 kinderen geen bevoegde leraar voor de klas. In 2028 zijn dit er 240.000.
  2. Steeds vaker worden onbevoegden (zonder diploma) voor de klas gezet en leerlingen naar huis gestuurd.
  3. Klassen zitten te vol en aantal scholen overweegt al een vierdaagse schoolweek.

Voor wie meer informatie wil kijk op onderstaande link waar u ook de petitie kunt vinden die aangeboden zal worden aan het kabinet.

Wat kun je doen als ouder? Teken bijvoorbeeld de petitie van Ouders van NU.
https://www.oudersvannu.nl/commercieel/onderwijspetitie/

Met vriendelijke groeten, Michel van der Kraan, directeur de Raamdonk