PBS

School Wide Positive Behaviour Support (SWPBS) is een geïntegreerde, schoolbrede aanpak, gericht op het stimuleren van gewenst gedrag. Het doel van PBS is het creëren van een veilig en voorspelbaar onderwijsklimaat voor alle leerlingen, dat het leren bevordert. Met PBS maakt de school concreet wat we qua gedrag van kinderen verwachten in en om de school. Door dit concrete gedrag actief aan te leren en systematisch te bekrachtigen, lukt het leerlingen beter om zich aan regels te houden en gewenst gedrag te laten zien.

Afbeeldingsresultaat voor PBS school

De PBS-methodiek richt zich op drie niveaus: de school, de afzonderlijke groepen en de individuele leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Daarnaast is PBS een kapstok waaraan alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben in de school opgehangen worden. Wat al aanwezig is en goed werkt in de school wordt geïntegreerd in PBS.

Er zijn zes basiselementen van PBS:

  1. Leerlingen weten welk gedrag van hen wordt verwacht
  2. Goed gedrag wordt aangeleerd
  3. Gewenst gedrag wordt bekrachtigd
  4. Bij ongewenst gedrag volgt een duidelijke consequentie
  5. School, ouders en (jeugd) zorg werken intensief samen
  6. Beslissingen worden gemaakt op basis van geregistreerde gegevens.

Afbeeldingsresultaat voor pbs piramide