Verlof aanvragen

Op deze officiele website van de Rijksoverheid leest u waar school vrij voor mag geven. Zoals u op deze site kunt lezen, mag school slechts in uitzonderlijke situaties verlof toekennen. Het gaat dan niet om extra vrije dagen ter verleninging van regulier vakantieverlof of weekendjes weg, maar om situaties waarin ouders (door bijvoorbeeld seizoensarbeid) geen vrij kunnen nemen in de zomervakantie.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen

Bij de conciërge kunt u een verlof formulier vragen en deze inleveren bij de leerkracht van uw kind.