OR

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij een oproep naar nieuwe leden in de ouderraad, de ouderraad verzorgt al jaren de activiteiten op school samen met de leerkrachten. Sinterklaas, Kerst, Carnaval en diverse activiteiten meer. Nu zijn we dringend op zoek naar ouders/verzorgers die graag hun steentje bij willen dragen aan de activiteiten op de Raamdonk. Daarbij kunnen we ook een penningmeester man/vrouw gebruiken!!!

Heb jij tijd/zin om ons te helpen hierbij dan kun je je aanmelden bij 1 van de OR-leden of je stuurt een mail naar ouderraad.deraamdonk@optimusonderwijs.nl. Mocht je nog vragen hierover dan horen wij je graag.

Jaarverslag Ouderraad 2017-2018

DE OUDERRAAD De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging en vertegenwoordigt in die hoedanigheid de ouders van de leerlingen van basisschool ‘De Raamdonk’. Elke ouder met een kind op ‘De Raamdonk’ kan lid worden van de oudervereniging. De ouderraad organiseert in samenwerking met de leerkrachten door het schooljaar heen diverse activiteiten, onder andere rondom de thema’s kerst, Sinterklaas, carnaval, schoolfotograaf en het schoolreisje.

De ouderraad is daarnaast actief in het genereren van extra inkomsten door bijvoorbeeld het organiseren van kledinginzameling en een flessenactie. Om deze activiteiten voor de kinderen te kunnen organiseren, betalen de leden van de oudervereniging een contributie. De hoogte hiervan wordt jaarlijks vastgesteld en bekend gemaakt in het jaarverslag van de ouderraad. Voor het schooljaar 2017/2018 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 30,- per kind per schooljaar. Ouders met een mindere financiële draagkracht kunnen een beroep doen op ondersteuning in deze ouderbijdrage via Stichting Leergeld Land van Cuijk. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en ouders zijn dan ook van harte welkom. Via de schoolagenda is te zien wanneer deze vergaderingen plaatsvinden.

De ouderraad voor het schooljaar 2018/2019 bestaat uit:

Lidwien Stouthandel  – Voorzitter

Joyce Peters-Tesselaar –

Secretaris Jeroen Hubert – Penningmeester

Anita Bandell-Zomers

Anke Dirks

Annemarie Vizee

Jolanda LaHay

Silvia Verheijen

Martine van Tuijn

Voor meer informatie, suggesties of het aansluiten bij een vergadering, neemt u gerust contact op via ouderraad.deraamdonk@ optimusonderwijs.nl.